06-8-2020

do fillo do fugado


acabada a súa xira triunfal
por todos os seus dominios
rexións autonomías e nacións
sen estado submisas ou rebeldes
e despois de pactar-obrigar
a fuxida do seu pai a outro país
o herdeiro de franco deixa
o seu palacio do reino de castilla
e vaise de vacacións ao seu palacete
nas illes do reino de aragón
dese estado fallido de espanya


o cronista