31-5-2021

terra auga aire

 o chan da de comer aos vexetais
as nubes e os regos danlles auga
o vento vai renovando o aire...

e as árbores danlle coberta
aos vexetais máis pequenos
e como irmás maiores
coidan deles

na ghaspara