27-6-2014

breve flor




os cactus estes días

a flor durou pouquiño
tres escasos versos

lariño