22-12-2010

nenas e nenos da rua


a rua de dia e de noite

nenos e nenas viven moitas horas nela
e de xeitos diversos se gañan
o dereito a vivir nesas ruas
e as veces nelas durmen e cecais soñan



as nenas da rua comen pouco
os nenos da rua con moito golpes
os nenos da rua viven pouco
as nenas da rua morren moito
un pouquiño cada dia e cada noite

o seu traballo
os seus ollos as suas mans
os seus xogos e o seu traballo
e como son e non son
os mesmos ollos e as mesmas mans

para os nenos da rua
non se pechan as portas
porque na rua portas non hai

que soñan na rua os nenos
e as nenas da rua
que soñan que soñan
q u e   s o ñ a n   q u e   s o ñ a n

ruas de oaxaca