08-9-2013

nos todos na tua ollada
parnalixo redondela
na rúa entre poetas
co seu violino laura

entre muiñeira e tango
a laura co seu descaro
miña amiga orientala

artelixo arte viva
ai música e poesía
nós todos na tua ollada

pipas