14-12-2010

novas envolventes palabras


envolventes as palabras
dez meses despois de botar a andar
está a mudar a sua presentacion
a imaxe de cabeceira e algunhas formas
e abre alguns novos cadernos
as entradas doutros espacios amigos
e especialmente un libro para as visitas
para que poida haber comunicacion entre nos


graciñas a promathea polas novas formas
e a sietehost pola etapa anterior
e desculpas destes dous colectivos
por termos o espacio como desaparecido
durantes estes dous longos dias

e graciñas a ti por estar nesa outra beira

a imaxe da foto das nubes
que abria o frontal
da paso a un debuxo da lua
con outras formas envolventes

cidade de mexico 14-12-2010