02-5-2016

onte foi 1º de maio

 


onte primeiro de maio

tivemos tres procesións

e sacasdes as pancartas

as bandeiras e os pendóns

e submisos camiñamos

nos chalets rin os patróns

 

van uns vasos na terraza

deste bar que non pechóu

o nejocio que non pare

viva currela e patrón

 

seica disolven as cortes

disolvan a monarquía

e a democracia tamén

tiremos coa plusvalía

 

o cronista