04-10-2011

camiño da illa
a baixa mar coas suas formas

nesta longa e fonda ria do sur
camiño da illa de s simon

camiñando case chegamos a illa
este pequeno espacio de tantas memorias
de vidas naufraxios desterros e secuestros

coas suas memorias a baixa mar
a illa tan perto e tan lonxe do continente
pero cecais hoxe non nos poida recibir

sediame eu á beira da illa de s simon
ai mendinho e esa cantiga de amigo
ai as outras cantigas do terror