25-11-2012

memoria de sobredo II a cronika
no decimo cabodano

da morta e mortos en sobredo
na sua xusta memoria
foi erguido un monumento

esta obra coa sublevacion
fascista foi dinamitada
e foron disoltas todas
as sociedades agrarias

o estandarte labrego da imaxe
durante a dictadura foi agochado
con temor por unha familia
e parte das pedras do monumento
que estaban estraviadas
entre a vexetacion do lugar
con outras novas foron erguidas
no ano 88 pola memoria antiforal
e desde este ano nestas datas
se fai un acto de conmemoracion
que hoxe organizou o instituto
de estudos agrarios
mártires de sobredo

na imaxe a escritora
marga do val na sua emotiva
e xusta intervencion de hoxe

o cronista