24-11-2016

campo de katsikas

 

 

 

                      a maria alecrín

 

 

marchache pra vella grecia

amiga da pontenova

de punta a punta de europa

cara a última fronteira,

aramios muros miserias...

a herdanza destes anos

da europa dos tiranos,

nas helénicas montañas

remóvense as entrañas

dos que inda somos humanos

 

triste campo das europas

en katsikas choran rin

os cativos do alecrín

da amiga das pontes novas

 

manolo pipas