06-10-2017

ollando pra lua

 


está mui grande a lúa!
farías aventuras ollando
pra ela como hai un mes

buscandolle os raios ?
onde vives agora a cidade
te deixa ver a catalina?


as 12 da noite