19-7-2011

lugar da memoria
ás persoas

que deron a vida
na defensa da liberdade
ás persoas
que en silencio gardaron
a memoria desa liberdade
e do seu roubo


ai este lugar da memoria
e a memoria incredula
setentecinco anos despois
lembra a barbarie

e pregunta pola xustiza