13-2-2012

a alameda e as bandeiras
un dia de verán
a alameda de compostela

sen festa sen manifestacion
sen faixas e sen bandeiras

hoxe estará sen follas
polo natural inverno
e cecais tamen mais triste
por outros contratempos

cecais agarde
esta irmandiña alameda

un verdadeiro encontro
sen faixas e sen bandeiras
sen fouces e sen estrelas

pola cultura pola matria
e pola terra

o cronista