03-11-2011

tinduf e cooperantes
tinduf é un lugar

poboado do deserto
seica unha provincia de arxelia
tan perto do sahara coma de marrocos
e habitada por miles de refuxiadxs
saharauis en campamentos
provisonais que xa son pemanentes

tinduf irmanado con xixón e avilés
tinduf visitado por activistas e cooperantes
que non sofrira antes un golpe como este
e outras duas cooperantes
tamen secuestradas dias antes en kenia
e en abril un cooperante
asasinado en terras de gaza

refuxiados
activistas e cooperantes
as veces tan perto
pero tan lonxe

todas somos ainoa
todas somos layla
zahra aminetu yadira...

o cronista