22-3-2010

levantandose

uns fosiles de caracolas mariñas

a terra levantou ate estes cerros

hai moitos e moitos miles de anos



os saqueadores levantaron

e levaron estes dias a memoria

das antigas culturas orixinarias



a chiquita está un pouco mala

pero en pouco tempo se levantou

e curiosa seguiu facendo preguntas



o compañeiro levantase cos golpes

con ese cruel pitido nos seus ouvidos

coa sua tortura levantandose todos os dias



oaxaca 3-10