21-12-2011

frio e solsticio
á sombra

na rua en vigo
vai e ven
un pouco de frio

na rua en vigo
un pouco de frio

en vigo
frio


   .  .  .   .  .

case solsticio de inverno
na imaxe un termometro
da farmacia do barrio
e a forma que rodea o numero
en moitas antigas culturas
de varios continentes representa
os catro pontos cardinais
e no solticio de inverno
o frio pode ser protagonistao frio e o solsticio
outro ciclo cumprido


o cronista

a imaxe é de hai tres frios
hoxe subiron as temperaturas