21-3-2013

os perifericos
os perifericos son  as avenidas

que rodean o centro histórico
ou a chamada cidade vella

á beira do periférico
está a inmensa central de abastos
e tamén a central camionera de buses
de segunda terceira ou cuarta
categoría segundo o caso
e a este espacio cheguei onte

do outro lado dos periférico
na chaira e lodo subindo aos cerros
as barriadas son cada vez máis pobres

esta cidade ten un periféfico
que ainda conserva as vias do ferrocarril
e outra avenida que cumpre esa funcion
e a cidade da que veño ten dous periféricos
periférico norte e sur

o norte e o sur
algo que nestas terras
case nunca se esquece

na cidade dos guajes