01-1-2019

niños



as follas
que foron caindo
nas árbores descobriron
estes niños


que volten aves ovos
e pitiños