03-1-2016

paz e sorriso

 


na pasarela do centro

consumista da laxe

que segue pechando

á cidade ao mar regalan

esta navideña fraseciña

 

enriba da palabra sorriso

na fachada do edificio

están escritos lugares e anos

da conquista das américas

 

a paz necesita sorrisos

pero fai máis falta resistencia

memoria e xustiza

 

o cronista