15-5-2017

enredadas ghallas



as dúas ghallas
do sobradelo carballo
fermosas enredadas
bailan no tangaraño

pipas