20-2-2017

solpor e recheoas luces do recheo
entran na ría no mar

o noxento recheo
tamén se atreve
a ferir o solpor

foto de onte