05-4-2018

solpor naturezas rimas



a ría o porto
o solpor as gaivotas

na tarde as ervas en alboroto
na noite van algunhas rimas rotas

 


do miradoiro da oliveira
ao micro do uf da sombra negra


pipas