25-3-2011

baleiro anfiteatro


o noso anfiteatro está baleiro

digamos que nel non hai publico
no seu palco hoxe non hai musicos
e tamen baixou o telón do inverrno

ai castrelos co seu anfiteatro
as suas bancadas están baleiras
a luz vaise movendo sen presa
as arbores os seus gomos botando

escoito a musica coa lembranza
destas bancadas cheas de enerxia
de bo publico entregado en travesia
nunha libre embarcacion verdibranca