15-6-2020

rio pontes pantasmasa vella ponte de granito deixamos
cos seus fantasmas do medievo
e da guerra do trinteseis
e seguimos camiñando
sobre unha ponte de madeira
de non sabemos que árbores
cruzando o chamado río lagares
debaixo dun grandote chopo 
que tamén saúda aos camiñantes