13-1-2021

anaco de granito



anaco de granito
chantado no campo
polo vento e a chuvia
con forma sensual tallado

tallado anaco de granito
pola natureza lentamente
cunha forma sensual
que cada día florece

por freixo