17-4-2011

as nosas ervas


unha melisa cada un

a nosa infusion

outro dia cambiamos
a tua menta e o meu te
duas paixons

e na mesa
as duas tazas
de distintas culturas
como as nosas palabras