memoria da guerra e franquismo

22-8-2012

memoria de nomes e feitos
a praza é un símbolo colectivo

como outros espacios publicos do pais
pero ese muro está manchado de sangue
pola presencia dun so nome escrito

esta praza ten ferida a memoria
pero con ela vai seguir o camiño
cos nomes e cos feitos silenciados

os vosos nomes e os vosos feitos
mestre avelino pousa antelo mestre
seguirán camiñando na memoria colectiva

imaxe da quintana

10-2-2012

letras grandes e pequenas
quen fai a lei fai a trampa

di a tradicion oral

as leis
son os aparatos da xustiza
e a chamada xustiza so é
un dos grandes aparatos
do poder e do sistema


e a historia con letras grandes
case sempre a construen os vencedores
pero nos somos das letras pequenas
da resistencia e da memoria

o cronista

04-10-2011

camiño da illa
a baixa mar coas suas formas

nesta longa e fonda ria do sur
camiño da illa de s simon

camiñando case chegamos a illa
este pequeno espacio de tantas memorias
de vidas naufraxios desterros e secuestros

coas suas memorias a baixa mar
a illa tan perto e tan lonxe do continente
pero cecais hoxe non nos poida recibir

sediame eu á beira da illa de s simon
ai mendinho e esa cantiga de amigo
ai as outras cantigas do terror

Distribuir contido