23-2-2010

comunicacion primeira

envolventes as palabras
cumpre un mes estes dias
e ainda se está compoñendo
mais nas formas que nos contidos

as imaxes entreron como unha proba
e agora estamos a ver que alguns poemas
vaian con fotografia e mesmo debuxos

a comunicacion polo de agora
foi so cos que nos coñeciamos de antes
fisicamente ou por correo electronico
un espacio para a comunicacion interna
estamos a ver como artellalo
ainda sabendo das suas limitacions
por internet sempre nos faltará
o tacto as olladas os olores

temextitlán 21-2-10