30-8-2013

entre o folón e a groba
arde a serra da groba

no rosal apagouse o lume
a metros dos muiños do folón
prenderon lumes perto do galiñeiro
e no monte aloia ….

desta vez non foi un tolo
ultimamente non son descuidos
non deben ser os gandeiros
nen tampouco as madeireiras

moitos dos incendiarios dos ultimos anos
non saben porque prenden os lumes
un intermediario págalles sen decir
para que queren queimar o monte

na serra da groba e noutros montes
serán as eólicas e as mineiras
as que pagan por matar tanta vida !?


no norte de portugal estes días
morreron no lume cinco persoas
entre bombeiros e voluntarias


o cronista