21-12-2020

solsticio e virus


solsticio de inverno
e de verán solsticio
por baixo do ecuador
pero nunha soa terra
xa varios coroa-virus