30-11-2015

o calzado o vello e o novoo calzado memoria das mulleres

asasinadas neste ultimo ano

foi expulxado do xardín e posto

polas feministas nesta fonte

 

que lle pode decir o vello ao novo?

-daquela cando eu tiña o teu tempo

cando un home mataba á súa muller

tapábase todo o que se podía

e case nunca chegaba aos medios

 

o cronista