28-3-2010

haste cuenta

nesa parada do metro niños e universidade

foron os nosos encontros cando marchaba a tardeun comedor insurgente a horchata e a jamaica

quesadillas de huitlacoches e flores de calabazao pacifico e o distrito

entre contos e poemas

varias cousiñas pendentes

os aretes haste cuenta...cidade de mexico 27-3-2010