08-3-2019

8 de marzo seséno camiño do vento
o libro na memoria de sesé
onte a sete de marzo
presentástelo en chapela
e sentín non poder ir
que tiña un recital
no negra sombra uf

a presentación de

no camiño do vento

dixéronme que foi linda
eu boteille un poema a sesé
como o ano pasado
como outras veces
como hai dous anos

por ela e por todas

manolo pipas