26-12-2019

climatico traxico


uns versos climáticos
minerais e vexetais
amargos e ácidos

uns poemas climáticos
animais e comunais
humanos e tráxicos