05-6-2020

do virus machista


no tempo do confinamento
os confinados machistas
pasaron demasiado tempo
coas súa coitadas parellas
e subiron as agresións

polas súas agresións sexuais
en pozoblanco en 2016
o soldado e outros tres membros
da chamada manada foron
sentenciados a pequenas penas 

o virus machista segue
activo na chamada xustiza

o cronista