27-6-2019

arbore e ervaa grandota árbore
e a pequena erva
coas súas últimas flores

o carballo deixará a súas landras
e algunhas chegarán a ser árbores
pero poucas serán grandotas
e tardarán moitos anos

en cambio as pequenas
flores dos tróqueles
deixarán centos de sementes
e xa o vindeiro ano
haberá moitas ervas coma esa

na ghaspara