22-7-2018

franco fraga casado...aquel que dixo la-calle-es-mía
manuel fraga ministro do dictador
fascista caudillo de españa
por la gracia de dios según eles
foi tamén herdeiro político
do golpista asasino e pablo casado
é un dos herdeiros de fraga e franco
e aái están as súa palabras
na defensa da súa memoria

e josé antonio primo de rivera !?
que relación poderá ter

con alberto carlos ribera medio

primo do casado que logo
mudóu para albert rivera !?
fará outra mudanza?

 

o cronista