28-5-2014

o maio das mulleres
dúas mans de mulleres

con todo o seu mimo
danlle vida aos grans de area
e ao café sobrante da infusión

a area salgada desta ría
e o café de lonxanas terras
que acompaña as nosas
conversas dóces ou amargas


e con outras femininas mans
e unhas areas coloreadas
foi medrando no chan
este reivindicativo maio
dos dereitos sexuais e reproductivos
da marcha mundial das mulleres