04-12-2013

bonecas cores e luces
as bonecas da autora de sobradelo

nacen de farrapos e de retais
en longas noites de reveldes lúas

as bonecas de rochi nóvoa
non son tan escuras coma moitos
dos seus poemas e fotografías
pero teñen unha cara moi seria

as músicas e as voces
dos seus catro compas
tamén son máis luminosas
e no frío ourense tan frío
no ateneo habia moita cor

a poeta os farrapos as bonecas
as cores as luces e a revelde lúa

manolo pipas