03-2-2020

bosque bolboretas e homes


dous defensores
da bolboreta migrante
da monarca e os seus bosques
foron asasinados en michoacán

defensores da natureza
voceiros comunitarios
periodistas e científicos
son asasinados nese estado
fallido que chaman méxico

os indíxenas os homes
da terra non poden voar
nen as bolboretas falar
nen as árbores berrar
pero a terra nos xulgará