07-9-2017

querendo parlar

 


parlament
parlamento parlamentiño...
e as outras palabras da familia
veñen de parlar falar pois
e os do parlament queren falar
e que falen as vellas e novas urnas
e os do parlamento eesspanhol queren
que so falen as leis post-franquistas
que fale a forza e mesmo as armas
igual que na sua querida dictadura

o cronista