17-4-2021

a auga de fukushima


a auga empregada
para enfriar a danada central
nuclear de fukushima
con medo gardada en depósitos
ameazan con botala ao mar
decindo que non é perigosa

se esa auga non fai dano
que os responsables
da enerxía nuclear nipona
que se bañen con ela
que cociñen con esa auga
e que a beban