10-7-2010

castela e miguel delibes

castela ancha é castela
terra dun pasado de castelos e invasións
e raiz dun imperio de miserias
ancha é castela oprimindo a propia castela

a meseta terra de contrastes climatoloxicos
terra de desigualdades humanas e sociais
que o mestre miguel delibes retratou
en novelas ensaios libros de viaxes diarios

delibes o periodista que se enfrentou a dictadura
o cazador e tamen defensor da natureza
o novelista tantas veces levado ao cine
do que dixo falando das adaptacions
lo que no va en lagrimas va en suspiros

delibes o herexe e o seu longo camiño
cinco decadas publicando grandes historias
pero nen por elas se lle cumpriu o seu ultimo desexo
de ser enterrado coa sua compañeira sobre fondo gris
e foi levado cos outros chamados
vallisoletanos ilustres

xullo 2010


hai catro meses morria delibes
e naquel tempo non lle pudera
adicar unhas palabras