24-9-2015

creador e exiliado seoane

 

 

pintor poeta e emigrante

xornalista ilustrador e exiliado

editor grabador e inmigrante

galeguista republicano e exiliado

debuxante deseñador e migrante

militante cultural e exiliado

 

fillo de emigrantes

que poden regresar á terra

sobrevivinte do golpe fascista

exiliase na terra onde nacéu

 

creador luis seoane

galego argentino creador

 

a súa extensa obra gráfica

desde os grandes tapices

pasando por pinturas e cerámicas

ate os libros e as revistas que deseñóu

e ilustróu e moitos deles editóu

está exposta no marco até o domingo