30-4-2012

balbino e o leiteiro
ai esperando o leiteiro

nese cruce de camiños
ti tes fame doutras terras
que monologo pepiño

perdeche o coche de liña
mais neste empalme de gres
ten que pasar o leiteiro
e non o podes perder

o teu maxin que non para
cantas as idas e as voltas
queres gañar outra vida
ai a familia e aurora

a republica na infancia
medrache en guerra e postguerra
din que o mundo é moi grande
tan pequena a tua aldea

ai gres compostela e vigo
e nun barco a buenos aires
a historia de tantos homes
da aldea a gran cidade

ai esperando o leiteiro
nese cruce de destinos
de azares idas e voltas
que monólogo balbino

manolo pipas

esperando o leiteiro
ultimo libro do balbino
xosé neira vilas