11-8-2011

das fontes
terras de oaxaca
templada humida serra norte
montañas e floresta zapoteca

a casca dunha plataneira
serve de cano para a auga
e de bico para esta fonte

di un pensamento andino
que cando pasas por unha fonte
debes saudala bebendo nela

lembro que tiña sede
a fresca e sabrosa auga
desta fonte lembro