07-9-2011

solpor e derrotas
as tuas illas o solpor

os tellados esas sombras
a ria co seu rumor

na cheminea a gaivota
e abaixo nos camiñando
aprendendo das derrotas

o solpor a noite o escuro
son moitas sombras que voan
camiños ainda mais duros

as formas
do solpor
as sombras
do rumor

imaxe
de hai uns dias