12-5-2013

en carrizans unha vaca
unha vaca do país

por carrizańs ben preñada
retirouse do camiño
que chegaba a vosa casa

por carrizáns ben preñada
unha vaca do país
ollame moi sorprendida
pregunta que fago aquí