27-1-2012

solpor tempo e leña
o solpor vai chegando mais tarde

pero nestas noites frias de inverno
os minutos e as horas parecen
parece que vai mais lento o tempo

entre solpor e solpor as caixas de leña
vanse a bo ritmo pola cociña de ferro
e tamen as polas secas desta maceira


lariño

a cesar e isa
no val do barbeira