24-1-2012

das luas e dos ciclos
coa lua nova

foise o ano da gata ou do coello
e chega o ano do dragón
nos ciclos das culturas orientais

nós hai uns dias
mudamos a nosa cabeceira
a imaxe e o pequeno texto
e tamen coa lua nova
se cumpren
dous anos
destas envolventes palabras


envolventes

na imaxe un mural
nas terras zapotecas